Terug naar home

Frisse scholen

Frisse Scholen: een frisse start met Indusa Installaties

Als gemeente of schoolbestuur wilt u graag een Frisse School: een schoolgebouw met een goed binnenmilieu en een lage energierekening. Bij nieuwbouw of renovatie moet u hiervoor de eisen formuleren waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Om u hierbij te ondersteunen ontwikkelde de overheid het programma Frisse Scholen.

Hoe eerder, hoe beter…

Bij nieuwbouw of renovatie is het belangrijk om al in een vroeg stadium eisen te formuleren van het ontwerp van het gebouw en de installaties. Deze maatregelen kunnen dan nog in het ontwerp worden geïntegreerd en zo kunnen kosten worden bespaard. Het uiteindelijke doel is een zo gezond, comfortabel en energiezuinig mogelijke school binnen het beschikbare budget.

Indusa Installaties: uw ervaren partner in Frisse Scholen

Indusa Installaties is niet alleen bekend met het concept van Frisse Scholen, maar kan u hierin ook praktisch begeleiden als het gaat om alle W- en E-elementen die u in dit proces tegenkomt. Het is uiteraard de opdrachtgevende onderwijsorganisatie die uitspreekt met Frisse Scholen aan de slag te willen gaan; het is Indusa Installaties die dit voor u installatietechnisch kan vertalen in alle vereiste bouwkundige voorwaarden.