Terug naar home

Visie

Duurzaamheid is inmiddels een verankerd begrip en de markt voor verduurzaming van bestaand vastgoed groeit gestaag. Andere trends die wij zien in ons werkveld zijn de groei van de bevolking en huishoudens die steeds kleiner worden. Tegelijkertijd zal door de vergrijzing de vraag naar de combinatie zorg/wonen toenemen. In dit krachtenveld is een complicerende factor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt voor technisch personeel.

Temidden van deze uitdagende ontwikkelingen ontplooit Indusa Installaties zich als innovatieve en samenwerking zoekende partner, met een groeiende rol voor de toepassing van BIM evenals het ontwerpen in 3D. We zijn graag het kennisbedrijf binnen de installatietechniek. Kennis en knowhow over totaaloplossingen is hierin cruciaal. We zijn partner in de bouw en leidende netwerkorganisatie. Van advies tot actie, van plan tot praktijk: de klant treft in Indusa Installaties een partner met een uitgebalanceerde kwalitatieve totaaloplossing.