Terug naar home

Zorg

Indusa Installaties: Met zorg omgaan met de zorg

De Nederlandse zorgsector staat voor tal van uitdagingen. Zoals nieuwe wetgeving, dalende budgetten en mondige cliënten. Meer dan ooit ligt de focus op maximale zorgkwaliteit. In deze uitdagende tijdgeest omringen steeds meer zorginstellingen, ziekenhuizen en behandelpraktijken zich met partners die hen professioneel ontzorgen als het gaat om de randvoorwaarden. Zodat u als zorgverlener maximaal kunt focussen op uw kerntaak: de allerbeste zorg verlenen

Ruimte en rust voor een perfecte zorgverlening

Eén zo’n onmisbare randvoorwaarde voor maximale zorgverlening is feilloze installatietechniek. In een groeiend aantal zorginstellingen, ziekenhuizen en behandelpraktijken borgt Indusa Installaties dat binnenklimaat, licht, energievoorziening en beveiliging maximaal functioneren. Zodat ú zich in alle rust en ruimte kunt concentreren op uw kerntaak: een perfecte zorgverlening. Indusa Installaties ís zo’n partner voor de zorg. We spreken de taal, hebben gevoel voor de specifieke kwaliteitsnormen in de zorg en voegen ons snel naar de veranderende eisen in uw sector. Onze groeiende referentielijst staaft dit. Uiteraard nemen wij onze verantwoording als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en is onze geadviseerde en geïnstal- leerde installatietechniek maximaal duurzaam.